Voor Wie

Deze ondernemers zijn vaak onvoldoende geïnformeerd of niet goed op de hoogte van alle rechten en verplichtingen die het ondernemen met zich meebrengt. Wij kunnen u daarbij adviseren en vinden het belangrijk dat elke ondernemer de aandacht krijgt die nodig is.

Accountant

Een accountantsverklaring is nodig wanneer u gedurende 2 opeenvolgende boekjaren voldoet aan 2 van de volgende 3 eisen:

  • De waarde van uw activa bedraagt  € 600.000,- of meer.
  • Uw omzet bedraagt € 12.000.000 of meer.
  • Het gemiddeld aantal werknemers binnen uw onderneming is meer dan 50.

Administratiekantoor

Voor alle starters, ZZP'ers, freelancers, eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF) en kleinere BV's die geen accountantsverklaring nodig hebben.

Verandering rechtsvorm

Wanneer u uw administratie heeft ondergebracht bij een accountant, zal hij in de jaarrekening vermelden dat er geen accountantscontrole is toegepast. De accountant doet dan dus hetzelfde werk als een administratiekantoor echter tegen een heel ander tarief. 

Mocht u op een gegeven moment toch een accountantsverklaring nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer u van rechtsvorm veranderd, dan kunnen wij binnen ons netwerk een accountant tegen een aanzienlijk gunstiger tarief inhuren voor deze dienstverlening.

Meerwaarde

Hoewel de meeste ondernemers het voeren van de administratie een lage prioriteit geven, wordt de basis van een succesvolle onderneming gelegd bij een solide administratie. 

Ook wordt de betrokkenheid van de ondernemer vergroot door een goede inzage in de resultaten van een onderneming.

Wij kunnen de financiële cijfers van uw onderneming ordenen zodat financieel overzicht ontstaat, waaruit blijkt waar de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf liggen. Dit wordt zichtbaar in de jaarrekening die wij voor u kunnen uitbrengen, waarmee u zich op professionele wijze kunt presenteren.